Zoek in package
--
NaamToelichting
Bert 
Conceptueel model viewpointsHet conceptueel model heeft de focus met name op het business perspectief. In deze viewpoints worden enkel de entiteiten en hun onderlinge associaties beschreven. Dus geen details van attributen e.d. Binnen de conceptuele modellering wordt de mogelijkheid om met name de betekenis van entiteiten te beschrijven en eenduidig te krijgen
Data kwaliteiten voorbeeldPackage met data kwaliteiten op basis van DaMa kwaliteiten
Data Management viewpointsData management is met name gericht op de business aspecten van de data. De uitwerking is gebaseerd op het DMBoK raamwerk van Dama.org. Er zijn hier een drietal viewpoints uitgewerkt rond eigenaarschap, gebruik en kwaliteit. Ook hierbij geldt dat een uitbreiding mogelijk is zodra de community hier behoefte aan heeft. Het DMBoK omvat een schat aan viewpoints in deze. Voor de modellering maken we gebruik van ArchiMate concepten in combinatie met matrices.
Fysiek datamodel viewpointsHet fysieke model is gericht op het modelleren van platform specifieke modellering. Dat kan datamodellering zijn voor (relationele) databases maar ook schemadefinities (XSDs) zijn vormen van fysieke datamodellering. Binnen de fysieke datamodellering wordt veel detail toegevoegd gericht op de implementatie. Veelal is dit gericht op het genereren van sourcecode (bijvoorbeeld DDL)
IDEA 
Logisch datamodel viewpointsHet logisch model beschrijft op een implementatie onafhankelijke manier de structuur van de data. (In EA is implementatie onafhankelijk niet helemaal realiseerbaar tenzij je je eigen datatypes definieert. Het logisch model is voornamelijk gebaseerd op UML klassediagrammen met een aantal extra entiteiten zoals enumeraties en eventueel interfaces voor lookups. Deze laatste gebruik je met name voor het genereren van applicatiecode dus wordt alleen dan gemodelleerd
Software kwaliteiten voorbeeldLijst van voorbeeld kwaliteiten
Stakeholders in voorbeeldcatalogusStakeholders binnen een cursusadministratie
ViewpointsIn deze viewpoints worden de verschillende notatiewijzen beschreven waarmee de data catalogus kan worden opgebouwd. Het is initieel gebaseerd op vier hoofdelementen maar kan eenvoudig worden uitgebreid. De elementen zijn:
  • Data Management
  • Conceptueel model
  • Logisch model
  • Fysiek model
Uitbreidingen waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld Data Security, Privacy maar ook aan interfaces zoals webservices, webapi's NoSQL etc. Indien deze later binnen de community relevant blijken te zijn dan worden deze alsnog uitgewerkt
Voorbeeld 
Voorbeeld Conceptueel datamodelIn het conceptuele model wordt een relatief abstracte weergave getoond van de entiteiten zonder de bijbehorende details zoals de attributen en de cardinaliteiten van de associaties. In het conceptuele model worden de verbanden tussen de entiteiten weergegeven en nog belangrijker er wordt een gemeenschappelijk model (en vocabulaire) gedefinieerd van het werkveld. Met name de beschrijving van de betekenis van de entiteiten is daarmee belangrijk. Naast de vocabulaire wordt er ook gekeken naar een aantal extra aspecten van de entiteiten denk hierbij aan:
  • Het gebruik van deze entiteiten bijvoorbeeld in (bedrijfs)processen of binnen applicaties.
  • Datagovernance aspecten van de entiteiten, bijvoorbeeld wie is de eigenaar van de data, wie moet geinformeerd of geconsulteerd worden over veranderingen e.d.
Voor het conceptuele model is gekozen voor ArchiMate omdat deze taal het mogelijk maakt om verbanden te leggen met andere entiteittypen in een organisatie (processen, applicaties etc)
Voorbeeld FormFactory entiteitenVoorbeeld formfactory entiteiten voor een cursusadministratie
Voorbeeld Logisch datamodelLogisch datamodel voorbeeld voor een cursus administratie
Voorbeeld modellen voor software development 
Voorbeeld User InterfaceVoorbeeld userinterfaces voor een cursusadministratie
Voorbeeld van een data catalogus 
Voorbeeld van KwaliteitenKwaliteiten binnen een cursusadministratie
Voorbeelden Fysiek datamodel 
Voorbeelden van data modellering 
Werkmappen