Zoek in diagram
--
Diagram NaamToelichtingModule Naam
Class Model datatypes en interfacesDatatypes en interfaces zijn een uitbreiding van het model (in UML) waarmee het mogelijk wordt gemaakt om extra structuur en beperkingen aan het model toe te voegen. Denk hierbij aan:
  • Enumeraties en domeinen voor eigenschappen
  • Herbruikbare generieke deelentiteiten
  • Interfaces voor het definieren van extra viewpoints op het logische datamodel
Voorbeeld Logisch datamodel
Class model Trainingen Voorbeeld Logisch datamodel
Cursus User Interface Voorbeeld User Interface
Data Catalog MatricesDit diagram toont een voorbeeld van een aantal matrices waarmee het voor niet ICTers eenvoudig mogelijk is om een beeld te krijgen in een matrix hoe bepaalde concepten zich tot elkaar verhouden In de standaard matrix is het alleen mogelijk om op entiteit niveau associaties te leggen. Voor details zoals koppelingen op attribuut niveau is een maatwerk aanpassing noodzakelijk.Voorbeeld van een data catalogus
Data eigenaarschap TFG AcademyIn het eigenaarschap diagram worden alle associaties getoond tussen business rollen en data objecten van het type responsible en influence vanuit de RACI matrixVoorbeeld van een data catalogus
Data eigenaren Stakeholders in voorbeeldcatalogus
Data entiteit gebruik TFG Academy voorbeeldIn dit diagram worden de ArchiMate data objecten via een access associatie in verband gebracht met een aantal (logische) applicatie functies. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke functies de data object benaderen voor het lezen en schrijven. Zie daarvoor de pijlpunten van de afzonderlijke access associaties.Voorbeeld van een data catalogus
Data KwaliteitenDit zijn de kwaliteiten zoals gedefineerd binnen DaMa. Deze kwaliteiten beschouwen de verschillende kwaliteitsaspecten van dataentiteiten bij gebruik, opslag en transport. Deze kwaliteiten kunnen gebruikt worden voor het inventariseren van het gewenste en huidige niveau van de kwaliteit van data entiteiten in de organisatie. Op dit moment kan dit alleen op entiteit niveau, wellicht is deze score ook relevant voor kwaliteiten op attribuut niveau.Data kwaliteiten voorbeeld
Data MappingData mapping is een voorbeeld hoe een mapping model eruit ziet ten behoeve van een ETL implementatie. Deze implementatie kan gebruikt worden voor het genereren van ETL scripts maar ook voor een modelgedreven aanpak van BI inrichtingVoorbeelden Fysiek datamodel
Data modellering overzichtDit diagram toont de associaties via traces over de drie modelleerlagen heen. Het is daarmee een overzicht voor de datamodellering.Voorbeelden van data modellering
Data stewards Stakeholders in voorbeeldcatalogus
Docent User Interface Voorbeeld User Interface
FormFactory Voorbeeld FormFactory entiteiten
Fysiek voorbeeld projectFysiek datamodel voor het TFG Academy voorbeeld. Het laat een subset zien van de tabellen zoals deze opgenomen zijn in de TFG Academy database. Deze drie entiteiten worden gebruikt en uitgebreid in de andere twee lagen logisch en conceptueel.Voorbeelden Fysiek datamodel
Import TFGAcademy DatabaseComplete import van de database van de TFG Academy als voorbeeldproject voor deze data catalogus. Dit model is gegenereerd op basis van een standaard EA database import.Voorbeelden Fysiek datamodel
Navigatie Voorbeeld TFG Academy Voorbeeld
Primair conceptueel datamodel viewpointHet primaire conceptuele model bestaat uit twee ArchiMate concepten uit het passieve structuur gedeelte. Namelijk data objecten en business objecten. Veelal wordt een van deze twee entiteiten toegepast in de modellen. Dit is afhankelijk van de verdere modellering, vindt deze plaats op applicatie niveau dan kun je de data objecten gebruiken, anders de business objecten Voor beide entiteiten kun je specialisatie en aggregatie gebruiken als associatie. Daarnaast realiseert een data object een business object. Desgewenst kun je cardinaliteiten weergeven bij de associaties maar dat is niet gebruikelijk. Daarnaast kan bij een complex model of bij veel synoniemen en homoniemen het modelleren van twee lagen van abstractie toegevoegde waarde hebbenConceptueel model viewpoints
Primair data eigenaarschap viewpointDit viewpoint beschrijft welke concepten gebruikt worden voor het modelleren van het data eigenaarschap. Data eigenaarschap en stewardship zijn belangrijke aspecten van daamanagement. In dt viewpoint wordt gebruik gemaakt van een viertal ArchiMate concepten, drie op de bedrijfslaag en een op de applicatielaag. Belangrijk is dat voor het eigenaarschap een aantal associaties uitgebreid zijn op basis van een RACI classificatie. Deze kunnen weergegeven worden in een RACI matrix.Data Management viewpoints
Primair data kwaliteit viewpointDit viewpoint verbindt drie archimate concepten. Dat zijn de informatie entiteiten en een requirement die onderverdeeld is in een aantal datakwaliteiten. In het voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de DAMA data kwaliteiten lijst. Binnen de associaties wordt een score gegeven aan de data binnen de entiteiten (business object en data object). Houdt er rekening mee dat deze score een ist maar ook een soll of gewenste score kan zijn. Eventueel is dit in de matrix verder uit te werken door een dubbele score op te nemen. In dit viewpoint is een voorbeeld van de matrix opgenomen inclusief de voorbeeld kwaliteiten van DaMa Data Management viewpoints
Primair datagebruik viewpointDit viewpoint geeft aan welke business en data objecten door welke gebruikers gebruikt worden en misschien nog belangrijker op welke wijze. Dit wordt gedaan door aan de associaties tussen de gebruiker en de data objecten een CRUD score te geven. Dit kan vanzelfsprekend ook in een matrix weergave worden weergegevenData Management viewpoints
Primair Logisch datamodel viewpointHet logisch datamodel bestaat voornamelijk uit logische entiteiten en deze worden gemodelleerd als klassen obv UML. Een klasse in UML bestaat uit:
  • Een klassenaam en toelichting
  • Attributen waarvan we tenminste de naam, het data type en de cardinaliteit bijhouden (het datatype kan ook een andere klasse, een enumeratie of een interface zijn)
  • De associaties, dit kunnen alle UML toegestane associaties zijn maar in de basis zijn het de gewone assocaties, specialisatie en aggregatie (wees voorzichtig met te veel associatie typen in data modellering)
Naast de logische entiteiten kunnen enumeraties gebruikt worden voor het gebruik van domeinen bij attributen. In dat geval is het data type van het attribuut de enumeratie. Voor complexe modellen kunnen complexe datatypen gebruikt worden. Deze worden nader toegelicht in het voorbeeld en omvatten een opsplitsing van generieke structuren voor een eenvoudiger beheerbaar model
Logisch datamodel viewpoints
Primair Logisch datamodel viewpoint Conceptueel - LogischIn dit viewpoint zien we de relatie van het logische model met het conceptuele model. Hierbij wordt er dan ook een associatie gelegd tussen twee modelleertalen en dat is dan ook een specifieke uitbreiding voor IDEA en maakt geen deel uit van beide standaarden. Binnen EA zijn er voor modellering tussen modelleertalen zijn er drie standaard associatietypen aanwezig. Binnen IDEA kiezen we voor de trace associatie om een associatie tussen de drie modelleerlagen.Logisch datamodel viewpoints
Primair Logisch datamodel viewpoint DatabaseHet fysieke datamodel bestaat uit fysieke tabel entiteiten, eigenschappen en associaties. Dit wordt gemodelleerd volgens de regels van het platform (veelal de relationele database) en kan dus in detail uitgewerkt worden conform de regels van het platform. Desgewenst kan hiervoor dan ook een gedetailleerd viewpoint uitgewerkt worden. Dit geldt eveneens voor fysieke modellen voor XML schema's e.d.Fysiek datamodel viewpoints
Refactor Bert
Secundair conceptueel model viewpointIn het secundair conceptueel model wordt gemodelleerd waar , hoe en door welke bedrijfs of applicatie entiteiten deze informatie entiteiten gebruikt worden of meer precies welke entiteiten toegang hebben tot de informatie entiteiten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gedragsenteiten in de applicatie en de bedrijfslaag van ArchiMate afhankelijk van het modelleerniveau. Eventueel kun je het model nog verder uitbreiden met actieve structuur elementen, echter het is de vraag of dit het domein van de data modelleur is. Voor de koppeling tussen de informatie entiteiten en de gedrag entiteiten wordt gebruik gemaakt van de acces associatie (toegang). Let op hou er rekening mee dat deze associatie twee kanten (of beiden) op kan gaan.Conceptueel model viewpoints
Secundair datagebruik viewpointIn dit secundaire viewpoint wordt beschreven welke data en business objecten binnen welke processen en functies gebruikt worden. Dit kan eenvoudig uitgebreid worden met bijvoorbeeld de toepassing waar de data gebruikt wordt. Echter veelal zal dit niet binnen de scope van een data architect liggen en dient hier samengewerkt te worden met andere architectuur disciplines.Data Management viewpoints
Secundair trace viewpointDit is een uitbreiding van het primaire viewpoint wat een koppeling beschrijft tussen de lagen. Dit trace viewpoint is relevant in de situatie waar het model wordt gebruikt voor het genereren van programmacode op basis van klassen en tabellen. In die situatie wil je graag lookups en een trace tussen de logische- en fysieke datamodellering.Logisch datamodel viewpoints
Software qualities (ISO 25010) Software kwaliteiten voorbeeld
Training User Interface Voorbeeld User Interface
Trainingen data objectenOverzicht van de hoofd entiteiten rond de cursus registratie. Let op: dit is een samenvatting van het model en alleen bedoeld als voorbeeld.Voorbeeld Conceptueel datamodel